دوشنبه، 5 آذر 1397 16:21

کاربردهای IOT با محوریت استانداردهای GS1
(استانداردهای مدیریت زنجیره تأمین مبتنی بر زیرساخت شناسایی و طبقه‌بندی کالا و خدمات)

  • کاربردهای اینترنت اشیاء در خرده‌فروشی (فروشگاه‌های الکترونیکی، زنجیره‌ای، پوشاک و ..)
  • کاربردهای اینترنت اشیاء در حمل‌ونقل و لجستیک
  • کاربردهای اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین نسل چهارم
  • کاربردهای اینترنت اشیاء در بخش بهداشت و درمان
  • کاربردهای اینترنت اشیاء در شهر هوشمند
  • مطالعه پروژه‌های بین‌المللی مشترک سازمان‌های عضو GS1 در اینترنت اشیاء
  • پتانسیل‌های اینترنت اشیاء در ایجاد و توسعه اشتغال