کاربردهای تجارت الکترونیکی با محوریت استانداردهای GS1
(استانداردهای مدیریت زنجیره تأمین مبتنی بر زیرساخت شناسایی و طبقه‌بندی کالا و خدمات)

  • کاربردهای تجارت الکترونیکی در بهداشت‌و‌درمان
  • کاربردهای تجارت الکترونیکی در خرده‌فروشی (فروشگاه‌های الکترونیکی، زنجیره‌ای، پوشاک و ..)
  • کاربردهای تجارت الکترونیکی در صنایع غذایی
  • کاربردهای تجارت الکترونیکی در زنجیره تأمین نسل چهارم
  • کاربردهای تجارت الکترونیکی در بخش مالی
  • کاربردهای تجارت الکترونیکی در همکاری خرده‌فروشی‌ها (Retail Collaboration)
  • کاربردهای شناسه حقوقی بین‌المللی (LEI) در تجارت الکترونیکی
  • مطالعه پروژه‌های بین‌المللی مشترک سازمان‌های عضو GS1 در تجارت الکترونیکی
  • پتانسیل‌های تجارت الکترونیکی در ایجاد و توسعه اشتغال