اینترنت اشیاء چیست و چه کاربردهایی دارد؟

در طی سالیان گذشته توسعه فناوری و اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های مختلف صنعت موردتوجه قرارگرفته است؛ بااین‌حال تمام این پیشرفت‌ها تنها به‌عنوان پیش‌زمینه‌ای بر تحولی بزرگ با عنوان «فناوری اینترنت اشیا یا IoT» در نظر گرفته می‌شود. تغییر و تحولات خدمات فناوری اطلاعات بر اساس تکنولوژی IoT به نحوی است که متخصصان آن را انقلاب صنعتی چهارم نام‌گذاری نموده‌اند. گزارش‌های ارائه‌شده از مؤسسات فناوری اطلاعات نظیر گارتنر نشان‌دهنده توجه جدی به این بخش از دنیای فناوری اطلاعات است به‌نحوی‌که اینترنت اشیاء را زیربنای توسعه دنیای نوین امروزی می‌دانند.
یکی از حوزه‌های بسیار مناسب عملکرد فناوری اینترنت اشیاء، خدمات لجستیک در شرکت‌های تجاری و صنعتی است. خدمات لجستیک به‌عنوان یکی از فرآیندهای متداول در بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها موردتوجه قرار دارد. خدمات لجستیک که ویژگی‌هایی نظیر قابلیت جابجایی تجهیزات و مواد اولیه، ذخیره‌سازی یا انبار تجهیزات و قطعات در مقیاس بزرگ را در خود دارد، سبب شده است که خودکارسازی فرآیندها در این خدمات به دلیل عدم قطعیت یا نبود داده در زمان مناسب، با چالش‌های بسیاری مواجه شود. این خصیصه‌ها سبب شده است، شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی و تجاری و خدماتی به دنبال راهکارهایی هوشمند برای بهینه‌سازی یا مدیریت مناسب زیرساخت لجستیک خود باشند. سازمان جهانی GS1 استانداردهایی را جهت تسهیل امور به کمک فناوری اینترنت اشیاء ارائه نموده است.