در سال 2003، ایده اصلی «مرکز شناسایی خودکار» بر مبنای تگ‌های RFID، شناسایی منحصربه‌فرد اشیاء و فناوری اینترنت به‌طور رسمی منتشر گردید و «کد الکترونیکی کالا»، (EPC) نام گرفت. در همان زمان، شرکت EPCglobal توسط GS1 تأسیس شد و پیشبرد پروژه EPC باهدف توسعه بیشتر و تحقق بخشیدن به اینترنت اشیاء به این شرکت واگذار گردید.


تعاملات میان صاحبان برند و مصرف‌کنندگان امروزه بسیار فراتر از نقاط فروش گسترش یافته است به‌گونه‌ای که هر کاری که مصرف‌کننده با محصول انجام می‌دهد بخشی از تجارب حاصله برای صاحبان برند می‌باشد.


اینترنت اشیا مصرف کنندگان(C-IOT)

  • اینترنت اشیاء مصرف‌کنندگان (C-IOT) در حقیقت، تسهیل ارتباط میان مصرف‌کنندگان، محصولات، صاحبان برند و خرده‌فروش‌ها از طریق مرتبط نمودن آن‌ها به یکدیگر همراه با داده‌های مربوطه، به‌وسیله شبکه اینترنت می‌باشد.
  • اینترنت اشیاء مصرف‌کنندگان (C-IOT)، شامل هر آن چیزی است که در سیر زندگی یک محصول پس از نقطه فروش روی می‌دهد؛ اعم از راه‌اندازی، نصب، استفاده، ذخیره‌سازی، اشتراک، دوباره پر کردن، نگهداری، تعمیر، مرتب‌سازی مجدد، فروش مجدد، اشتراک و دور انداختن.
  • اینترنت اشیاء مصرف‌کنندگان (C-IOT)، نیازمند سیستمی با معماری یکپارچه می‌باشد که همکاری تولیدکنندگان، صاحبان برند، خرده‌فروش‌ها و مصرف‌کنندگان را تحقق بخشد و درست همین‌جاست که استانداردهای شناسایی GS1 و داده‌های آن به کار می‌آید.

GS1 بر مبنای تجربه، همکاری‌های گسترده جهانی و از طریق استانداردهای بارکد و RFID در صنایع مختلف دارای اعتبار می‌باشد. (C-IOT)، برای خرده‌فروش‌ها، برندها و ارائه‌دهندگان خدمات (SPها)، فرصت‌های جدید رشد بازار را همراه با روش‌های جذب مصرف‌کنندگان از طریق ایجاد ارتباط میان محصولات و مصرف‌کنندگان، فراهم می‌آورد.
در همایش بین‌المللی کاربردهای GS1 در اینترنت اشیاء به بررسی راهکارها و استانداردهای این سازمان در زمینه اینترنت اشیاء پرداخته و کارگروه‌های کاربردی و مختلف با حضور اعضای سازمان GS1 جهانی و ارائه‌دهندگان خدمات از سراسر جهان برگزار می‌شود.