• مجموعه همایش‌های بین‌المللی کاربرد استانداردهای GS1 در کسب‌وکار الکترونیکی
   هفتم تا دوازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ 
   مجموعه همایش‌های بین‌المللی کاربرد استانداردهای GS1 در کسب‌وکار الکترونیکی 
 • همایش بین‌المللی کاربرد استانداردهای GS1 در اینترنت اشیاء
   ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ 
   همایش بین‌المللی کاربرد استانداردهای GS1 در اینترنت اشیاء 
 • همایش بین‌المللی کاربرد استانداردهای GS1 در Blockchain
   ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ 
   همایش بین‌المللی کاربرد استانداردهای GS1 در Blockchain 
 • مسابقه استارت‌آپی تأمین‌کنندگان عضو GS1 جهانی
    
   مسابقه استارت‌آپی تأمین‌کنندگان عضو GS1 جهانی 
 • نهمین همایش ملی و سومین همایش بین‌المللی تجارت و کسب‌وکار الکترونیکی
   ۹ و ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ 
   نهمین همایش ملی و سومین همایش بین‌المللی تجارت و کسب‌وکار الکترونیکی 
 • جشنواره تقدیر و تجلیل از نخبگان، خبرگان و فعالین حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور
   ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ 
   جشنواره تقدیر و تجلیل از نخبگان، خبرگان و فعالین حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور 
 • شبکه هم‌اندیشی GS1 جهانی در کاشان
   ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ 
   شبکه هم‌اندیشی GS1 جهانی در کاشان 
ministry
institute
irannambering
GS1
LEI
iranian electronic commerce association
GS Iran
irancode
Iran International Of Commerce
zebrasia

سخنران‌ها

دکتر فرهاد دژپسند
وزیر امور اقتصادی و دارایی
دکتر رضا رحمانی
وزیر صنعت، معدن و تجارت
میگوئل لوپرا
رئیس GS1 جهانی
دکتر عباس معمارنژاد
معاون بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
دکتر محمدصادق مفتح
رئیس هیئت مدیره انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران
دکتر سیدحسین پاریاب
رئیس GS1 ایران و دبیرکل انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران
حامیان علمی
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
حامیان مالی
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
حامیان رسانه‌ای
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو
لوگو