نوآوری و توسعه سرویس در حوزه اینترنت اشیا در ایران
معماری توزیع شده مبتنی بر اینترنت اشیاء برای ردیابی وسایل نقلیه با استفاده از فناوری RFID
معرفی تکنولوژی‌های شهر هوشمند و بررسی چالش‌های امنیت سایبری آنها
مطالعه ی بکارگیری اینترنت اشیاء در حوزه ی سلامت
گزارش نخستین پیمایش اینترنت اشیاء
کاربردهای اینترنت اشیاء
کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت برق کشور با تمرکز بر اهمیت شبکه های هوشمند توزیع برق کشور و تعامل آن با مفهوم شهر هوشمند
فناوری اینترنت اشیاء (IOT)
شهرهای هوشمند و مولفه های آن
شهر هوشمند
سنجش تأثیرات کارآفرینانه فناوری نوین اینترنتی از اشیاء بر تجارت هوشمند با تأکید بر رایانش ابری
تأثير به كارگيري اينترنت اشياء بر عملكرد سازماني حوزه سلامت
تاثیر اینترنت اشیا در زنجیره تامین پایدار
بررسی و تحلیل اثر اینترنت اشیاء IOT بر مدلهای کسب و کار
بررسی نقش فناوری نوین اینترنتی از اشیاء در ارتقاء عملکرد تجارت الکترونیک
بررسی امنیت در اینترنت اشیاء با استفاده از راهکارهای تکنولوژی بلاک چین
بازیگران اصلی اینترنت اشیا
اینترنت اشیاء
اینترنت اشیاء و هوشمند سازی شهری
اینترنت اشیا و چگونگی ارزش آفرینی آن از نگاه موسسه جهانی مکنزی
اینترنت اشیا در حوزه سلامت
اولويت بندي كاربردهاي فناوري اينترنت اشيا در بخش بهداشت و درمان ايران محركي براي توسعة پايدار
امنیت اینترنت اشیاء